கேள்விகள்.

  • ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?
    ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ: ಪಾರದರ್ಶಕ ಜೆಲ್ ಒಂದು ಸಲ ಬಳಸಿದರೆ 7 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ 3ಪಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕೈಗೆಟುಕಬಲ್ಲ ದರ - ರೂ. 30 ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಕ್ 6-8 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಬಳಕೆ ಸುಲಭ - ಬ್ರಷ್ ಲೇಪಕ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲ
  • ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದರ ಬಳಕೆಗೆ?
    ಹೊರಗಿನಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ಮನೆಗೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ಸೂಕ್ತವಾದುದು.. ಕೊಳಕು ಪರಿಸರದಿಂದ ಜಿರಳೆಗಳು ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ವಿಷತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೋರಿಕ್ ಪೌಡರ್, ಫಿನೈಲ್, ಚಾಕ್, ನಾಪ್ತಾಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಜಿರಳೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲೇ ಇದು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು.
  • ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ?
    ಹಿಟ್ ಜೆಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಪಾರದರ್ಶಕ ಜೆಲ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಬ್ರಷ್ ಲೇಪಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಒಣಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಒಣಗಿದ ಬಳಿಕ ಜೆಲ್ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯ ಶೆಲ್ಫುಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ಯಾಕಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ.

ஏதாவது கேள்வி?