திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும். Lal hit - Red Shape Lal hit- Big Red Shape
Hit Anti roach gel Anti roach gel - cockroach killer

ஆன்டி-ரோச் ஜெல்

எந்த தொந்தரவும் இன்றி பூச்சியை
கட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல். பயனுள்ளவை. பாதுகாப்பானவை. எளிதானவை.

ஹிட் ஆன்டி ரோச் ஜெல் ஒரு கரப்பான் கூடு கொலையாளி. ஜெல்லில் கரப்பான்களை ஈர்க்கும் சிறப்பு பொருட்கள் உள்ளன. ஜெல்லை நுகர்ந்தவுடன், கரப்பான்கள் கூட்டிற்கு சென்று மடிந்துவிடும். இறந்த கரப்பான்களுக்கு அருகில் செல்லும் பிற கரப்பான்களும் இறந்துவிடும், இதனால் கரப்பான் கூடே அழிந்துவிடும்.

உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும்
அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

FAQ  - button - Img Get rid of cockroaches - 1 Yellow shape Img
கரப்பான்பூச்சிகள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் பழமையானவை. அவை டைனர்சகளின்காலத்திலிருந்தே காணப்படுகின்றன. அந்த இனத்தின் நீண்ட வாழ்நாளில் இருந்தே அவை கடினமான உயிரினங்கள் என்பது நிரூபணமாகிறது. கரப்பான்பூச்சிகளால் அனேகமாக ஒரு மாதம் வரை உணவில்லாமல் வாழ முடியும். இந்த கிரகத்தில் சுமார் 4000 கரப்பான்பூச்சி இனங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை வெம்மையான சுற்றுப்புறத்தை விரும்புகின்றன, எனவே வீடுகளுக்குள்ளும் சுற்றிலும் காணப்படலம். அவை அசுத்தமான இடங்களில் ஊர்கின்றன மற்றும் நிறைய நோய்களை தூண்டுகிற உணவு மாசினை உண்டாக்குகின்றன.

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

"ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்."

  • எங்கே?
  • எப்படி?
  • எப்பொழுது?
Hit roach gel
Use it behind the curtains
How to use hit roach gel
Hold can 10 cms away and spray
Uses of Hit roach gel
Every evening at 6pm

கேள்விகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்

சரியான வகையில் பூச்சிகளை
எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

  • டெங்கு
  • சிக்கன்குனியா
  • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
  • காக்க்ரோஅச்செஸ்
  • மலேரியா