திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும். Red Background Red Background
hit gel stick cockroach killer gel

ஹிட் ஜெல்ஸ்டிக்

ஒரு ஒளிபுகும் ஜெல் கரப்பான்பூச்சிகளை அவற்றின் நுழைவிடத்திலேயே கொல்கிறது.

ஹிட் ஜெல் ஸ்டிக் ஒரு ஒளிபுகும் ஜெல் நுழைவிடத்திலேயே கரப்பான்பூச்சிகளைக் கொல்கிறது. ஒருமுறைத் தடவினால் ஜெல் 7 நாட்களுக்கு ஆற்றலுடன் இருக்கிறது

Click Here For Offer
உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

First Tab First Tab First Tab

கரப்பான்பூச்சிகள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் பழமையானவை. அவை டைனர்சகளின்காலத்திலிருந்தே காணப்படுகின்றன. அந்த இனத்தின் நீண்ட வாழ்நாளில் இருந்தே அவை கடினமான உயிரினங்கள் என்பது நிரூபணமாகிறது. கரப்பான்பூச்சிகளால் அனேகமாக ஒரு மாதம் வரை உணவில்லாமல் வாழ முடியும். இந்த கிரகத்தில் சுமார் 4000 கரப்பான்பூச்சி இனங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை வெம்மையான சுற்றுப்புறத்தை விரும்புகின்றன, எனவே வீடுகளுக்குள்ளும் சுற்றிலும் காணப்படலம். அவை அசுத்தமான இடங்களில் ஊர்கின்றன மற்றும் நிறைய நோய்களை தூண்டுகிற உணவு மாசினை உண்டாக்குகின்றன.
 

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்

 • எங்கே?
 • எப்படி?
 • எப்பொழுது?
Near the dustbin
குப்பை தொட்டி அருகே
Near the sink
பதைவுறு அருகே
Near the gas cylinder
எரிவாயு சிலிண்டர் அருகில்
in the sink
பதைவுறில்
in the cabinets
அமைச்சரவைகளில்
ஜெல் குச்சி ஒரு சுத்தமான மற்றும் உலர் மேற்பரப்பில் உபயோகப்படுதவும்
நுழைவு புள்ளிகளை சுற்றி
மற்றும் கரப்பாண்பூச்சிகள் வந்து போகும் இடங்கள்
சமையலறை மடு, மேடை, எரிவாயு சிலிண்டர், தூசிபின் போன்றவை

உங்கள் வீட்டை கரப்பாண்பூச்களிடமிருந்து  பாதுகாக்க, ஒவ்வொரு 7 நாட்களுக்கும் பிறகு உபயோகப்படுதவும்

எஃப்ஏக்யூகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்।

 • ஹிட் ஜெல் ஸடிக்கின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன?

  முக்கிய அம்சங்கள்:

  • ஒளிபுகும் ஜெல்
  • ஒரு பயன்பாடு 7நாட்களுக்கு நீடிக்கும்
  • 3x ஆற்றல்மிக்கது
  • குறைந்தவிலை – ரூ. 30 மட்டும்
  • ஒவ்வொரு பேக்கும் 6-8 வாரங்கள் வரை நீடிக்கும்
  • பரவாது
  • சமையலறைக்குப் பாதுகாப்பானது
  • வாடையில்லை
 • ஹிட் ஜெல் ஸடிக் யாருக்கானது?
  இந்தத் தயாரிப்பு வெளியிலிருந்து வரும் கரப்பான்பூச்சிகளிள் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் பயனுள்ள ஒன்று. கரப்பான் பூச்சிகள் அசுத்தமான சுற்றுப்புறங்களில் இருந்து வீட்டினுள் நுழைந்து, உணவு மற்றும் பாத்திரங்களை மாசுப்படுத்தி, உணவு நஞ்சாவதைப் பரப்புகிறது. போரிக் பவுடர், ஃபினாயில், சாக், நாப்தலின் உருண்டைகள் முதலியன போன்ற தீர்வுகள் கரப்பான் பூச்சிகளுக்கு எதிராக ஆற்றல்மிக்கவை அல்ல. எனவே, வீடுகளுக்குள் கரப்பான் நுழைவதிலிருந்து ஒரு ஆற்றல்மிக்க தீர்வுக்கான தேவை உள்ளது. ஹிட் ஜெல் ஸ்டிக் அந்த தீர்வாகும். அது நுழைவிடத்திலேயே கரப்பான்பூச்சிகளைக் கொல்கிறது.
 • சமையலறைப் பயன்பாட்டுக்கு ஹிட் ஜெல் பாதுகாப்பானதா?
  ஹிட் ஜெல் ஸ்டிக் சமையலறைக்கு முற்றிலும் பாதுகாப்பானது. அது தனிச்சிறப்பான ஜெல் உருவாக்கத்தையும் ஒரு பிரஷ் அப்ளிகேட்டரையும் கொண்டிருக்கிறது. அது எளிதில் தடவக்கூடியது மற்றும் விரைவாக உலர்கிறது. எனவே, அது உங்கள் கைகளில் படாது. உலர்ந்த பின்னர், ஜெல் ஒளிபுகுவதாக ஆகிறதுஃ அதனால், அது குழந்தைகளை கவருவதில்லை. அது சமையலறை அலமாரிகளில் வைக்கக்க்கூடிய எளிதாக சேமிக்கக்கூடிய பேக்கில் வருகிறது.
பிளேட் தானமளிப்பவர் சமுதாயம்
சரியான வகையில் பூச்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

 • டெங்கு
 • சிக்கன்குனியா
 • மலேரியா
 • காக்க்ரோஅச்செஸ்
 • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
 • எலி