திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும். Red Background Red Background
Hit Rat cake Hit Rat cake

ஹிட் ராட்

உங்கள் வீட்டிலிருந்து அபாயகரமான எலிகளை விரட்டுகிறது.

எலிகளை கொல்கிறது.

எச்சங்கள் எலிகள் மொய்ப்பதன் நிச்சயமான அறிகுறி எச்சங்களாகும். சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் உணவுகளை எலிகள் உணவாக்கிக் கொள்கின்றன மற்றும் சாத்தியமுள்ள ஆபத்தைக் கொண்டிருக்கும் பாக்டீரியவை பரப்புகின்றன. எச்சங்களைக் கண்டால், தாமதிக்காதீர்கள், எலிகள் மொய்ப்பதாக சந்தேகிக்கும் மூலைகளில் ஹிட் ராட் பெயிட்டை வைக்கவும். மேலும் நீர் ஆதாரம் ஏதுமில்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். எலி சாப்பிட்டது, அது வீட்டுக்கு வெளியே சென்று செத்துவிடும்.

Click Here For Offer
உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

First Tab First Tab First Tab

கொரிக்கும் பிராணிகளான எலிகள் மிகவும் பிரச்சனை மிகுந்தவை. அவை நிறைய நோய்களைப் பரப்புகின்றன, அவை வேகமாகவும் மொத்தமாகவும் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன, அதாவது குறுகிய காலத்திலேயே உங்கள் வீட்டில் ஒரு கொரிக்கும் பிராணியின் பிரச்சனையைப் பெறலாம். வெம்மை மற்றும் உணவைத் தேடியே எலிகள் வருகின்றன. உங்கள் வீட்டில் உணவு ஆதாரங்களுக்கு அருகிலேயே அவற்றைப் பொதுவாக காணலாம், அவை தாம் சாப்பிடுவதைக் காட்டிலும் அதிக உணவை மாசுப்படுத்துகின்றன. நோய்களைப் பரப்புவதைத் தவிர, உண்ணிகளையும் வீட்டிற்குள் எலிகள் கொண்டு வரலாம்.
 

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்.

 • எங்கே?
 • எப்படி?
Near the Cabinets
பெட்டிகளும் அருகில்
Near the Gas Cylinder
எரிவாயு சிலிண்டர் அருகில்
Under the Fridge
குளிர்சாதனப்பெட்டியின் கீழ்
இலக்கு பகுதிகளில் ஹிட் ரேட் துண்டுகளை வைக்கவும்
இந்த இரைகளை நீங்கள் வைக்கும் பொது , எலிகளுக்கு எந்த நீர் ஆதாரமும் கிடைக்காத வகையில் வைக்கவும்
விட பட்ட இதர துகள்களை நீக்கவும்
எஃப்ஏக்யூகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்।

 • ஒரு எலியைக் கொல்வதற்கு எத்தனை ஹிட் ரேட் கேக்குகள் தேவைப்படும்.?
  ஒரு எலியைக் கொல்வதற்கு ஒரு சிறு துண்டு போதுமானதாகும்.
 • `ஹிட் ரேட்டைப் பயன்படுத்தும் போது என்ன முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் நான் எடுக்க வேண்டும்?
  ஹிட் ரேட்டைப் பயன்படுத்திய பின்னர் எப்போதும் உங்கள் கைகளைக் கழுவுங்கள். ஹிட் ரேட் கேக்குகளை குழந்தைகள் மற்றும் செல்லப் பிராணிகளிடமிருந்து தூர வைக்கவும். உணவு தயாரிக்க அல்லது வேறு அடிக்கடி பயன்படுத்தும் மேற்பரப்புகள் மீது ஹிட் ரேட் கேக்குகளை பயன்படுத்தாதீர்கள்.
 • எலிகள் மீதான பார்க்கத்தக்க ஹிட் ரேட் விளைவு என்ன?
  ஹிட் ரேட் உங்கள் வீடு மற்றும் அலுவலகத்தில் இருந்து எலிகளை துரத்துவதற்கான நோக்கத்திற்கு சேவையளித்து, உங்கள் வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய உடன் எலி சாவதை உறுதி செய்கின்றன. அது எலிகளின் உள்ளுறுப்புகளை பாதிக்கும் செயல்திறமான மூலக்கூறுகளைக் கொண்டிருப்பதால், எலிகள் மீது பார்க்கத்தக்க விளைவுகள் ஏதுமில்லை.
 • ஒரு எலியைக் கொல்ல எலி விஷம் எத்தனை காலம் எடுத்துக்கொள்ளும்?
  ஹிட் ரேட் பெயிடஸ் ஒரு கொரிக்கும் விலங்கினை 4 முதல் 5 நாட்களில் கொல்லும்.
பிளேட் தானமளிப்பவர் சமுதாயம்
சரியான வகையில் பூச்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

 • டெங்கு
 • சிக்கன்குனியா
 • மலேரியா
 • காக்க்ரோஅச்செஸ்
 • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
 • எலி