திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும். Black Background Black Background
 best mosquito killer spray best mosquito killer

காலா ஹிட்

உங்கள் வீட்டின் ஆழ்ந்த மூலைகளிலும் சென்று கொசுக்களையும் அபாயகரமான ஈக்களையும் உடனடியாக கொல்கிறது. எலுமிச்சை மணத்திலும் கிடைக்கிறது.

கொசுக்கள் மற்றும் ஈக்களை கொல்கிறது.

டெங்கு, சிக்குன்குனியா, மலேரியா முதலியன போன்ற நோய்களைப் பரப்பும் அபாயகரமான கொசுக்கள் உங்கள் வீட்டு மூலைகளில் மறைந்திருக்கின்றன. உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக, படுக்கைக்கு அடியில், சோஃபாவுக்கு அடியில், கர்டைன்களுக்கு பின்னால் மற்றும் கப்போர்டுகள் முதலியன போன்ற அனைத்து மூலைகளிலும் வழக்கமாக காலா ஹிட்டை தெளிக்கவும்.
எலுமிச்சை நறுமணத்திலும் கிடைக்கிறது.

Click Here For Offer
உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

First Tab First Tab First Tab
Second Tab Secondvff Tab Second Tab Mobile Second Tab Mobile

டெங்கு, சிக்குன்குனியா, மலேரியா முதலியன போன்ற நோய்களைப் பரப்பும் அபாயகரமான கொசுக்கள் உங்கள் வீட்டு மூலைகளில் மறைந்திருக்கின்றன. உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் பாதுகாப்பதற்காக, படுக்கைக்கு அடியில், சோஃபாவுக்கு அடியில், கர்டைன்களுக்கு பின்னால் மற்றும் கப்போர்டுகள் முதலியன போன்ற அனைத்து மூலைகளிலும் வழக்கமாக காலா ஹிட்டை தெளிக்கவும்.
எலுமிச்சை நறுமணத்திலும் கிடைக்கிறது.

பனி கவிந்திருக்கும் துருவத்தினை தவிர உலகின் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஈக்கள் காணப்படுகின்றன. கிருமிகளைப் பரப்பும் செயல்முறையில், ஒரு கிருமியால் பாதிக்கப்பட்ட இடத்திலிருந்து மற்றொன்றுக்கு நகர்வதால், அவை நோய்களை விரைவாகப் பரப்புவனவற்றில் ஒன்றாகும். ஈக்கள் பெரிய அளவிலான நோய்களுடன் தொடர்புடையவை. இதற்குக் காரணம் அவை எடுத்து செல்லும் சால்மோனெல்லா, ஸ்டஃபிலோகாகஸ், ஈ. கோலி மற்றும் ஷிகெல்லா உள்ளிட்ட நுண்ணுயிரிகள். இந்த நுண்ணுயிரிகள் காலரா, ஹெபடைடிஸ், டைஃபாய்டு முதலான நோய்களை உண்டாக்குகின்றன.

available for

Kala HIT 125 ml (Original/Lime)
Kala HIT 125 ml (Original/Lime)
MRP: INR 75
Kala HIT 200 ml (Original/Lime)
Kala HIT 200 ml (Original/Lime)
MRP: INR 115
HIT FIK 320 ml - CSD/Others
HIT FIK 320 ml - CSD/Others
MRP: INR 199
Kala HIT 400 ml (Original/Lime)
Kala HIT 400 ml (Original/Lime)
MRP: INR 215
Kala HIT 625 ml (Original/Lime)
Kala HIT 625 ml (Original/Lime)
MRP: INR 310
Kala HIT 700 ml (Original/Lime)
Kala HIT 700 ml (Original/Lime)
MRP: INR 390
Kala HIT 40 ml (Original/Lime)
Kala HIT 40 ml (Original/Lime)
MRP: INR 50
Other Details
Country of Origin:
Manufacturer's Address:
பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்.

 • எங்கே?
 • எப்படி?
 • எப்பொழுது?
Near the Curtains
திரைசீலைகளுக்கு அருகே
Under the sofa
சோபாவின் கீழ்
Under the Tv Cabinet
தொலைக்காட்சி நிலைப்பாட்டின் கீழ்
Under the Wardrobe
அலமாரி கீழ்
Under the Bed
படுக்கையின் கீழ்
Under the Sink
பதைவுறு கீழ்
Loosen the nozel away from the bottle
குப்பி முனையை தளர்க்க
Fix the nozel to the spary outlet
தெளிப்பு கடையில் முனையை சேர்க்கவும்
Firmly press the trigger and spray
உறுதியாக அழுத்தி தெளிக்கவும்
மாலை 6 மணியளவில் ஸ்ப்ரே காலே ஹிட் தினமும் தெளிக்கவும்
எஃப்ஏக்யூகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்।

 • காலா ஹிட் அனைத்து பறக்கும் பூச்சிகளுக்கு எதிலாக ஆற்றல் மிக்கதா?
  கொசுக்கள் மற்றும் ஈக்கள் உள்ளிட்ட பறக்கும பூச்சிகளுக்கு எதிராக நீங்கள் காலா ஹிட்டைப் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் பயன்படுத்தும் பெட்ஷீட்டுகள் அல்லது நீங்கள் அணியும் ஆடைகள் மீது காலா ஹிட்டை ஒருபோதும் ளிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.
 • நான் தவறுதலாக தெளித்திருந்தால் என்ன செய்வது?
  காலா ஹிட்டை நீங்கள் தவறுதலாக தெளித்திருந்தால், உடனடியாக மாசுப்பட்ட ஆடை மற்றும் ஷூக்களை அகற்றவும். தயாரிப்புடன் தொடர்பில வந்த தோலை சோப்பு மற்றும் நீரால் நன்றாக கழுவவும். தயாரிப்பு கண்ணில் பட்டுவிட்டால், குறைந்தது 15 விநாடிகளுக்கு நீரினால் நன்றாக ஃபிளஷ் செய்யவும். படப்படப்பு, பயம், தள்ளாட்டம், வலிப்புகள் அல்லது ஒவ்வாமைகள் ஏற்படுதல் போன்ற நஞ்சாக்கத்திற்கான அறிகுறிகளை நீங்கள் கவனித்தால், மருத்துவ உதவியை உடனடியாகக் கோரவும்.
 • செல்லபிராணி சுற்றி காலா ஹிட் பயன்படுமா?
  காலா ஹிட் செல்லப்பிராணிகளுக்கு நஞ்சாக இருக்கலாம். நீங்கள் காலா ஹிட்டைப் பயன்படுத்தும் போது செல்லப்பிராணிகள் ஏதும் அறையில் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். மீன்தொட்டிகள் பாதுகாப்பாக மூடப்பட வேண்டும் மற்றும் ஏதேனும் பறவைகள், அல்லது பிற விலங்குகள் அறையிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும்.
 • காலா ஹிட் ஸ்பிரேவை எவ்வாறு நான் அகற்றுவது?
  தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதற்காகவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுப்படுவதைத் தடுப்பதற்காகவும் பாதுகாப்பாக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் காலா ஹிட் அகற்றப்பட வேண்டும்.
சரியான வகையில் பூச்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

 • டெங்கு
 • சிக்கன்குனியா
 • மலேரியா
 • காக்க்ரோஅச்செஸ்
 • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
 • எலி