திரும்பி அனைத்து தயாரிப்புகளுக்கும் செல்லவும். Red Background Red Background
cockroach killer spray cockroach repellent

லால் ஹிட்

உங்கள் சமையலறையில் ஊர்ந்து கொண்டிருக்கும் கரப்பான்பூச்சிகளைக் கொல்கிறது.

சிங் பைப், சிலிண்டருக்கு அடியில், ஃபிரிட்ஜுக்கு அடியில் முதலியன போன்ற சென்றடைய கடினமான இடங்களில் கரப்பான் பூச்சிகள் ஒளிந்து கொள்கின்றன, எனவே வழக்கமான மற்றும் மாதாந்திர சுத்தப்படுத்தும் திட்டத்தின் போது அவை தப்பி விடுகின்றன. உங்களுக்கு பின்னால், அவை உணவு மற்றும் பாத்திரங்களில் ஊர்ந்து, கிறுமிகளை மாற்றி பரப்பி உணவை விஷமாக்குகின்றன. அதனால் தான், லால் ஹிட், என்னும் ஒரு சிறப்புத் தீர்வுடன், மறைந்திருக்கும் கரப்பான்பூச்சிகளிமிருந்து விடுதலைப் பெறுவது முக்கியமானதாகும். அதன் ”ஆழ்ந்து சென்றடையும் முனை” மறைந்திருக்கும் கரப்பான்களையும் கொல்கிறது.

Click Here For Offer
உங்கள் எதிரியை அறிந்துகொள்ளுங்கள்

உங்கள் வீட்டில் தொந்தரவு செய்யும் பூச்சிகள் பற்றியும் அவை பரப்பும் நோய்கள் பற்றியும் அறிந்துகொள்ளுங்கள்.

First Tab First Tab First Tab

கரப்பான்பூச்சிகள் மனிதர்களைக் காட்டிலும் பழமையானவை. அவை டைனர்சகளின்காலத்திலிருந்தே காணப்படுகின்றன. அந்த இனத்தின் நீண்ட வாழ்நாளில் இருந்தே அவை கடினமான உயிரினங்கள் என்பது நிரூபணமாகிறது. கரப்பான்பூச்சிகளால் அனேகமாக ஒரு மாதம் வரை உணவில்லாமல் வாழ முடியும். இந்த கிரகத்தில் சுமார் 4000 கரப்பான்பூச்சி இனங்கள் காணப்படுகின்றன. அவை வெம்மையான சுற்றுப்புறத்தை விரும்புகின்றன, எனவே வீடுகளுக்குள்ளும் சுற்றிலும் காணப்படலம். அவை அசுத்தமான இடங்களில் ஊர்கின்றன மற்றும் நிறைய நோய்களை தூண்டுகிற உணவு மாசினை உண்டாக்குகின்றன.

பயன்பாட்டு வழிமுறைகள்

ஒவ்வொரு எதிரிக்கும் அதன் சொந்த பலம் உண்டு. பலவீனங்கள். இலக்கு வெற்றிகரமாக பூட்டினால், அதை நீங்கள் கொல்லலாம்.

 • எங்கே?
 • எப்படி?
 • எப்பொழுது?
Near the Dustbin
குப்பை தொட்டி அருகே
Under the Fridge
ফ্রিজের নিচে
Near the Gas Cylinder
எரிவாயு சிலிண்டர் அருகில்
In the Sink
பதைவுறில்
In the Cabinets
அமைச்சரவைகளில்
360 டிகிரி சுழற்சியுடன் இயங்கும் ஆழமான அடைய முனை திறக்கவும்
முனை திசைகளில் விரைவாக சுழலும்
கரப்பாண்பூச்சி மறைந்திருக்கும் இடங்களில் 3 விநாடிகளுக்கு லால் ஹிட் பயன்படுத்துங்கள்

மாதாந்திர சமையலறை சுத்தம் செய்யும்  பொது   ஆழமான மூலைகளிலும், பிளவுகள், பிளவுகளிலும் உபயோகப்படுதவும்.

எஃப்ஏக்யூகள்

இந்த தயாரிப்பு மற்றும் அனைத்து பூச்சி கட்டுப்பாடு கேள்விகளுக்கான பதில்களைக் கண்டறியவும்।

 • லால் ஹிட் அனைத்து பிற பூச்சிகளுக்கு எதிராக ஆற்றல்மிக்கதா?

  எறும்புகள், மூட்டைப்பூச்சிகள், இன்னும் பல ஊரும் பூச்சிகளுக்கு எதிராக லால் ஹிட்டை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் பயன்படுத்தும் பெட்ஷீட்கள் மீது லால் ஹிட் தெளிக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும்.

 • நான் தவறுதலாக தெளித்திருந்தால் என்ன செய்வது?

  லால் ஹிட்டை நீங்கள் தவறுதலாக தெளித்திருந்தால், உடனடியாக மாசுப்பட்ட ஆடை மற்றும் ஷூக்களை அகற்றவும். தயாரிப்புடன் தொடர்பில வந்த தோலை சோப்பு மற்றும் நீரால் நன்றாக கழுவவும். தயாரிப்பு கண்ணில் பட்டுவிட்டால், குறைந்தது 15 விநாடிகளுக்கு நீரினால் நன்றாக ஃபிளஷ் செய்யவும். படப்படப்பு, பயம், தள்ளாட்டம், வலிப்புகள் அல்லது ஒவ்வாமைகள் ஏற்படுதல் போன்ற நஞ்சாக்கத்திற்கான அறிகுறிகளை நீங்கள் கவனித்தால், மருத்துவ உதவியை உடனடியாகக் கோரவும்.

 • செல்லபிராணி சுற்றி லால் ஹிட் பயன்படுமா?

  லால் ஹிட் செல்லப்பிராணிகளுக்கு நஞ்சாக இருக்கலாம். நீங்கள் லால் ஹிட்டைப் பயன்படுத்தும் போது செல்லப்பிராணிகள் ஏதும் அறையில் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்யவும். மீன்தொட்டிகள் பாதுகாப்பாக மூடப்பட வேண்டும் மற்றும் ஏதேனும் பறவைகள், அல்லது பிற விலங்குகள் அறையிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும்.

 • லால் ஹிட் ஸ்பிரேவை எவ்வாறு நான் அகற்றுவது?
  தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதற்காகவும் சுற்றுச்சூழல் மாசுப்படுவதைத் தடுப்பதற்காகவும் பாதுகாப்பாக சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் லால் ஹிட் அகற்றப்பட வேண்டும்.
பிளேட் தானமளிப்பவர் சமுதாயம்
சரியான வகையில் பூச்சிகளை எதிர்த்துப் போராடுங்கள்

உங்கள் வீட்டினை பூச்சிகள் அற்றதாக ஆக்குவதற்கு குறிப்புகளும உத்திகளும்!

 • டெங்கு
 • சிக்கன்குனியா
 • மலேரியா
 • காக்க்ரோஅச்செஸ்
 • மன்த்ளீ கிச்சன் கிளீனிங்
 • எலி